Följ oss på Facebook!

Välkommen till världens vackraste supporterklubb, vi behöver ditt stöd! På den här sidan kan du bli medlem, ta del av våra stadgar, se vilka som sitter i styrelsen och kontaktuppgifter.

För senaste nytt har vi flyttat till Facebook, där du även hittar våra resor och andra evenemang (du måste inte ha ett Facebook-konto för att komma åt sidan)

fredag 17 januari 2014

Välkommen till årsmöte tisdag 28/1 kl. 17.15

Alla medlemmar i Serik Fans är välkomna till årsmötet på Engelska puben tisdagen den 28 januari kl. 17.15. 

De öppnar enbart för oss en timme tidigare än normalt. De jobbar på att fixa bemanning i baren redan då, annars får vi vänta med öl till kl. 18. Därefter stannar vi som vill kvar och dricker öl och pratar förväntningar inför säsongen. 

Eventuella motioner ska vara inlämnade senast en vecka i förväg. 

Du kommer att kunna betala medlemskap för 2014 kontant efter årsmötet. Medlemsavgiften beslutas på årsmötet. 

Efter årsmötet hålls eventuellt ett informellt styrelsemöte, som kanske gästas av representant från Brage. 

Senare i februari eller mars planerar vi att hålla en upptaktsfest i samband med någon träningsmatch. 

Dagordning: 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Fastställande av dagordning. 
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
11.Val av 
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år; 
b) övriga ledamöter i styrelsen delas med ena hälften på 1 år samt andra hälften på 2 år; 
c) 2 suppleanter för en tid på 2 år 
d) revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
13.Behandling av förslag, som väcks av styrelsen eller röstberättigad medlem. 

Rämaläma!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Senaste nytt på Facebook