tisdag 28 mars 2017

Här är styrelsen för 2017

Serik Fans arrangerade ett välbesökt årsmöte på Engelska puben den 28 mars. Följande styrelse röstades fram och vi välkomnar Simon Lindgren som ny ordförande och välkomnar åter Peter Rohdin till styrelsen och välkomnar nykomlingen Tobias Larsson som suppleant.

Ordförande: Simon Lindgren, nyval, mandat 2017

Ledamöter:
Johan Wikström, mandat till och med 2018
Rasmus Jonsson, mandat till och med 2017 (valdes 2016)
Fredrik Haglind, mandat till och med 2018
Peter Rohdin, nyval, mandat till och med 2017

Suppleanter:
Patrik Hinders, mandat till och med 2017 (valdes 2016)
Tobias Larsson, nyval, mandat till och med 2018

Lekmannarevisor: Robert Johansson, omval, mandat till och med 2017
Revisorsuppleant: Fredrik Egrelius, omval, mandat till till och med 2017

Serik Fans ber att få tacka Anna Karlsson (ställde sin plats till förfogande) och Jon Börjesson (ställde ej upp för omval) för sina insatser som suppleant respektive ordförande, för sina storartade insatser i styrelsen. Styrelsen vill även tacka revisorerna för deras professionella arbete med att granska föreningens ekonomi.


Medlemsavgifterna oförändrade 

Enskild medlem: 100 kr
Familj: 150 kr


Bli medlem i Serik Fans 2017
 

Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsen har ordnat återkommande samlingar på Engelska Puben inför Brages hemmamatcher. Vid ett tillfälle hölls, den numera, traditionsenliga Tailgaten.

Då Brages resultat lämnade lite att önska under våren blev uppslutningen på samlingarna inför match relativt dålig. Detta smittade av sig lite på styrelsen som minst sagt höll en låg profil och gick på sparlåga under hösten. Tyvärr blev det inte bättre uppslutning undert andra halvan av säsongen trots att Brage gjorde en stark höst.

Förhoppningsvis kommer den effekten nu i början av 2017. Årets Serik delas ut i pausen på sista hemmamatch. Vid ett tillfälle anordnades visning av en EM-match på Wasabryggeriet för Serik Fans medlemmar.

Beslut att införskaffa swish togs ganska tidigt av säsongen. Styrelsen upplever att det gjorde att fler snabbt betalade sitt medlemskap. Troligtvis blev det även fler medlemmar då det blev enkelt att “spontant” teckna ett medlemskap.

torsdag 16 mars 2017

Välkommen på årsmöte 28/3!

Tisdag 28/3 är du som medlem i Serik Fans välkommen på årsmöte på Engelska puben. Mötet startar 17:15, dörrarna öppnas 17:00.

Stanna gärna kvar en stund efter mötet och ta en bit mat samt något att dricka och häng med dina grönvita vänner.

Dagordning:
 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Val av
  1. föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år;
  2. övriga ledamöter i styrelsen väljs på 1 eller 2 år;
  3. 2 suppleanter för en tid på 1 eller 2 år;
  4. revisorer jämte suppleant för en tid av 1 eller 2 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
 11. Behandling av förslag, som väcks av styrelsen eller röstberättigad medlem.
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Väl mött!

onsdag 2 november 2016

Årets Serik 2016: Alex Zetterström!

Vi kunde stolt dela ut vandringspokalen Årets Serik för 21:a gången i rad. I år blev det försvararen Alexander Zetterström som fick det ärofyllda priset, efter att bäst ha uppfyllt kriteriet att man ska ha gått mest framåt under säsongen.


Årets motivering


Det här är en spelare med stort grönvitt hjärta. Trots sin ringa ålder har han stor rutin av spel i Brages startelva. Han har under säsongen växt till en viktig stöttepelare, men som allt för sällan fått de stora rubrikerna. I början av säsongen startade han på bänken, för att sen ta chansen när han fick den. Han är en del av en grönvit brödraduo, som nu är återförenad i IK Brage. 


Från vänster: styrelseledamot Simon Lindgren, pristagare Alexander Zetterström och ordförande Jon Börjesson.

Senaste nytt på Facebook